CLEANmedia 24, løpende kr 249,- eks mva per mnd.

 • Nettsidenavn er domene som ønskes inkludert i nettløsningen. Du kan senere bestille flere domenenavn hvis det er ønskelig.
 • Her forteller du oss om du eiere domene eller om det skal bestilles med løsningen.
 • Pris: -Kr 249,00
  Ved gjennomføringen av bestillingen vil din personlige webutvikler kontakte deg i løpet av første arbeidsdag. Sammen vil dere bli enige om hvordan nettsidene bør settes opp. Prisen er eks mva. Inkludert mva er prisen kr 311,- per måned i 24 måneder.
 • Avtale om levering CLEANmedia nettside.

  Takk for at du valgte CLEANmedia, som din leverandør av nettsider. Den juridiske enheten bak CLEANmedia er DigiPoint Solution AS med org nr 911 705 834. I avtalevilkårene, som gjelder alle nettsideløsninger, levert gjennom CLEANmedia, benyttes CLEANmedia.

  AVTALENS VARIGHET
  Avtalens varighet er regulert i bestillingen/ordren, som er registrert online med 24 måneders varighet.

  LEVERINGEN
  Leveringen består av en ferdig nettsideløsning og tilhørende lisens. Løsningen utarbeides i samarbeid med en av CLEANmedia sine utviklere. Utvikler kommer med forslag til design og øvrig oppsett etter “lisens” eiers ønske og instruksjon.
  Alle nettsideløsninger er levert med en CMS, dvs en editor hvor kunden selv kan redigere og publisere på ditt nettsted. I forbindelse med denne tilgangen vil du motta et brukernavn og passord. Denne informasjonen er viktig og kunden er ansvarlig for å oppbevare informasjonen sikkert, slik at ikke uvedkommende kan logge seg inn på konto. Passordet er langt og såkalt “hacker” sikkert, men bare i det format du mottar passordet. Det anbefales derfor ikke å endre dette til noe lettere eller enklere å huske. Hold denne påloggingsinformasjonen for brukerkontoen hemmelig, og gi bare tilgang til personer du stoler på, da du helt og holdent vil være ansvarlig for all aktivitet som forekommer på din brukerkonto og/eller nettstedene dine (inkludert eventuelle fremføringer, garantier og lovnader foretatt deri), uavhengig av om de er spesifikt godkjent av deg, og for eventuelle skader, kostnader og tap som slik aktivitet kan medføre.

  Lisens:
  Lisenshaver er den som har kjøpt en CLEANmedia nettløsning gjennom et godkjent utsalgssted enten dette er et online eller et offline utsalgssted. Lisenshaver kan benytte lisensen til de funksjoner som fremkommer av CLEANmedia funksjonsliste. Denne vil endre seg og utvikle seg i forhold til markedet.

  Overdragelse av lisens:
  En lisens kan ikke overdras videre til tredjepart når den allerede er aktivert av et selskap, organisasjon eller privatperson. Unntakene er hvis et selskap som eier en lisens selges eller overdras til annen juridisk eier. I slike tilfeller følger lisensen overdragelsen.
  Lisensinnehaver plikter:
  Komme med informasjon i form av tekst og bilder for oppsett av nettsiden. Informasjonen sendes via e-post eller deles gjennom Google delingsverktøy, med tildelt webutvikler.

  Lisensens varighet:
  Lisensen er en løpende lisens for 2 år av gangen og er aktiv inntil den sies opp av lisenshaver. Lisensen fornyes automatisk 2 måneder før utløp med like lang varighet som opprinnelig varighet fra første aktivering (ett år av gangen). Oppsigelse av lisensen kan skje skriftlig innen 2 måneder før automatisk fornying ved e-post til oppsigelse@www.cleanmedia.no Oppsigelsen må inneholde Firmanavn og domene knyttet til lisensen.

  Betaling ved fornyelse:
  Lisenshaver vil motta en faktura som forfaller til betaling på fornyelsesdato. Fornyelsesdatoen er samme dag som lisensen går ut. Ved for sen betaling i forhold til forfallsdato beregnes den til enhver tid gjeldende morarente og lovlige purregebyrer.

  Misslighold:
  Ved mislighold av betalingsbetingelser, som har medført utstedelse av inkassovarsel, kan leverandøren stenge systemet (lisensen) til lisenshaver inntil betaling er på plass. Som verneting vedtas Asker & Bærum forliksråd og Asker & Bærum Tingrett.

  Lisensbruk:
  Lisenshaver kan benytte lisensen til å lagre, dele og ellers funksjonalitet som fremkommer av produktspesifikasjonen. Lisenshaver er ansvarlig for det lisenshaver publiserer og erkjenner et redaktøransvar for eget innholdet.